Jag hör inte bara de som skriker högst

I min roll som ledamot i socialnämnden på Gotland gör jag ibland besök i verksamheter, bland annat för att få en bild som kompletterar det som presenteras inför nämndsammanträden och skrivs om i tidningar. Det är otroligt nyttigt.

Strax innan jul besökte jag Hemse Äldreboende, som gjorde en verksamhetsövergång till annan utförare under hösten. Jag var på besök där även innan verksamhetsövergången, så det här besöket blev till viss del en uppföljning.

Olika personer kan ha olika upplevelser av en situation, det kan man inte förneka. Därför vill jag tydliggöra att den bild som under lång tid framförts om situationen på Hemse Äldreboende inte är den enda. Min bild är inte densamma som den som spridits i media och på andra sätt, och jag bygger det på många olika delar.

Med detta vill jag säga: jag ser både de som har en negativ och de som har en positiv bild av arbetet och de äldres situation på Hemse äldreboende och andra särskilda boenden på Gotland. Även om ena sidan skriker högre så hör jag er andra också.

Lämna kommentar Dela inlägget:

För statistiknördar som jag

SVT/Novus har precis släppt väljarbarometern för januari 2022. KD ökar.

https://www.svt.se/special/valjarbarometern/

SVT/Novus har infört nya sätt att presentera statistiken och det finns en massa spännande att läsa ut av olika grafer. Jag vill slå ett extra slag för att kika på grafen under rubriken “I vilka väljargrupper är partierna överrepresenterade?”. Där blir det tydligt att KD är ett parti med balans mellan kvinnliga och manliga väljare och att vi attraherar väljare på landsbygden mer än väljare i storstäder. Jämför gärna med hur det ser ut för de andra partierna.

Lagom kan tyckas tråkigt, men vill man rösta på ett parti som är balanserat och lagom, men inte drar sig för att reformera där det behövs (t.ex. vad gäller huvudmannaskap för sjukvården) så är det Kristdemokraterna man ska blicka mot.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Äntligen valår!

Äntligen valår!

Det nya året kommer med nya möjligheter:

💙 för en ny regering
💙 för landsbygdsfrågor
💙 för en gotländsk kristdemokrat i riksdagen (äntligen!)
 

Politik är en förtroendebransch och därmed är inget hugget i sten, vad gäller vem som ska representera folket. Gamla traditioner där samma partier prenumererar på platser i riksdagen kan brytas. Det är extra viktigt att fundera kring detta valår då vi ser att de två nuvarande riksdagsledamöterna från Gotland står på samma sida. Vill vi ha till en förändring så måste svenska folket rösta annorlunda.

Jag och Kristdemokraterna vill något annat. Vi vill se en borgerlig regering där vård, familj, trygghet, och inte minst landsbygdsfrågor får ta plats.

Jag önskar er alla ett riktigt gott 2022!

Lämna kommentar Dela inlägget:

God fortsättning och gott nytt år!

Året som kommer är ett valår. Det innebär mycket att göra för de av oss som är aktiva, lite mindre för er andra. Du som har valt att ta en mindre roll i politiken, stötta gärna oss som har valt en större roll så att vi orkar längre och mera. Ett uppmuntrande ord, lite praktisk hjälp med sånt du vet behövs, en delning av något relevant på Facebook eller ett bra samtal med en granne. Du kan genom detta bli en viktig lagspelare i valet, genom det lilla.

Vi ser redan nu att detta kan bli en valrörelse som är elak och hård. Vad är då botemedlet? Jo, gå inte på medias artiklar om KD eller de andra partierna rakt av!
Fundera på vem avsändaren är och vilket intresse de har av bilden som sätts av partiet eller personen. Rubriksättning kan vara en lömsk sak och läser man inte resten av artikeln så kan det bli väldigt fel.

Jag försöker berätta om det som driver mig, vilka frågor som jag arbetar för och varför. I debatter försöker jag hålla mig till sakliga argument och tar de slut får jag läsa på eller på annat sätt ta reda på mer. Men det är inte alltid jag lyckas vara saklig. Jag är ofullkomlig, precis som alla andra. Påminn mig gärna om du tycker att jag är på fel spår!

Mitt hjärta är fyllt av många olika politiska frågor, som alla kan sammanfattas med ett enda ord: Livskvalitet.

Livskvalitet – för oss som bor på landsbygden och vill få vardagen att gå ihop.
Livskvalitet – för den med funktionsnedsättning att leva ett så gott liv som möjligt.
Livskvalitet – för den äldre att välja den hjälp som känns tryggast och man mår bäst av.
Livskvalitet – för våra ungdomar att ha möjlighet att utöva sina fritidsintressen oavsett om man är sportig, musikalisk eller har något annat intresse.
Livskvalitet – för lantbrukaren att kunna bruka sin mark och vårda sin skog.
Livskvalitet – att kunna lita på att Östersjön, vårt hav, inte ska må ännu sämre.
Livskvalitet – att som familj själva få bestämma över föräldradagar och barnomsorg.
Livskvalitet – att kunna lita på att samhället skyddar mig, inte förövaren, om jag blir utsatt för ett brott.

Jag önskar dig, vem du än är och vad du än tycker, ett fint 2022.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

 
 

Höga elpriser drabbar

Höga elpriser påverkar negativt på så många sätt. I mitt Facebookflöde finns människor som på grund av en kraftigt höjd elräkning vittnar om att det inte blir någon slant över till julklapp till barnen och lite julmat på bordet.

Socialförvaltningens enhet för försörjningsstöd har, åtminstone tillfälligt, frångått att beräkna stödet utifrån en schablon för elkostnader, och utgår nu från de verkliga kostnaderna på elräkningen. Annars skulle familjer gå under.

Det duger inte att regeringen pratar om framtidens energiproduktion och elnätsutbyggnad. Det är här och nu som en dålig rödgrön politik påverkar människors vardag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Årets sista socialnämnd

Igår höll vi årets sista sammanträde med socialnämnden.

– Nämndens budget för år 2022 fastställdes. Den omfattar drygt 1,5 miljarder kronor. Det är ett stort ansvar och ska täcka en rad olika områden. I investeringsbudgeten, som uppgår till drygt 54 miljoner kronor ingår tillbyggnad av det särskilda boendet Tingsbrogården och bygget av ett nytt boende med särskild service enligt LSS. Efterlängtat!

– Vi antog förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2022. Där ingår bland annat fortsatta utbildningsinsatser och ökad sysselsättningsgrad för medarbetare, utveckling av arbetet mot våld i nära relationer och utredning av möjligheten att skapa ett lågtröskelboende för socialt utsatta personer.

– Förvaltningen fick i uppdrag att under året titta på alternativa upphandlingsformer för vård- och omsorgsinsatser.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

På väg mot riksdagen – valsedlar fastställda

Idag har Kristdemokraterna på Gotland beslutat om valsedlar till både riksdag och regionfullmäktige i nästa års val.

Jag är enormt stolt över att få vara Gotlands kristdemokratiska toppkandidat i riksdagsvalet nästa år, efter vår partiledare Ebba Busch. Och taggad inför att visa att det inte är hugget i sten att Gotland för alltid ska representeras av de partier som hittills haft gotländska riksdagsmandat. En gotländsk kristdemokrat i riksdagen innebär ett gotländskt landsbygdsperspektiv i en ny regering.

Med mig som toppnamn på våra listor har jag dessa två fantastiska: Johan Asplund och Grym Sara Westberger.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Hela Sverige ska fungera

I fredags presenterade Kristdemokraterna i riksdagen sin skuggbudget för år 2022. Det är en budget som tar sikte på att förbättra förutsättningar att leva och verka i hela landet, även utanför de stora städerna. Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa och glesast med poliser. Vägar blir sämre, bensinstationer stängs ner och samhällsservicen försämras. Jobb försvinner när företagare går i pension utan att ha någon att lämna över verksamheten till.

I vår budget föreslår vi stora satsningar på det vi kallar hjärtlandet – på vägunderhåll, stärkt välfärd och stöd till företag på landsbygderna.

Vi utökar budgeten för vägunderhåll med 1,5 miljarder kronor år 2022 och 2 miljarder vardera under åren 2023 och 2024.

Vi fortsätter att ta steg mot en förstatligad sjukvård för en tillgänglig och jämlik vård. Vi satsar också på tryggare kvinno- och förlossningsvård och mellan 1,2-1,6 miljarder kronor per år de kommande tre åren för mer personal i primärvården.

Vi skapar möjligheter för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa och människor med nedsatt arbetsförmåga genom förstärkta nystartsjobb och lönebidragsanställningar.

Vi skapar drivkrafter till jobb genom ett nytt jobbskatteavdrag med tyngdpunkt på de med låga inkomster.

Vi stärker tryggheten med fler poliser, höjda polislöner och utbyggt rättsväsende.

Vi satsar stort på förebyggande insatser genom att stärka skolornas och familjernas viktiga roll i att öka tryggheten och förebygga gängkriminalitet och annan brottslighet. I vår budget inför vi också ett fritidskort för alla barn i årskurs 2 till 9, som ger ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningsliv och kulturskola. Stödet till barn som lever i ekonomisk utsatthet blir extra stort, 2 400 kronor per barn och år.

Vi prioriterar mer pengar till trygghetsboenden, förbättrade villkor för personalen inom äldreomsorgen, digitala stöd samt sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer.

Nu är det hög tid att få upp tempot på reformer, att möta samhällsproblemen och investera för framtiden. Vi kristdemokrater är beredda att ta oss an uppgiften att vända utvecklingen med ständigt dystra rekord vad gäller vård, kriminalitet och arbetslöshet. Hela Sverige ska och kan fungera!

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Vikten av en bra integration

Jag kandiderar till riksdagen och kommer där att verka för en integration som vi kan vara stolta över. En integration där alla som kommer till Sverige och ges tillstånd att stanna här ska känna sig välkomna och trygga. En integration som ger möjlighet till ett gott liv.

Där ingen lämnas utanför, men den där var och en också har ett ansvar.

Lämna kommentar Dela inlägget: