Vi måste alla göra oss beredda

Jag har fått förtroendet att vara Kristdemokraternas representant i Sveriges kommuner och regioners (SKR) ettåriga beredning för civil beredskap och totalförsvar. Vi är nu halvvägs i arbetet, och det är dags att börja dra slutsatser och formulera underlag till stöd för kommuner och regioner i deras arbete kring beredskap.

Jag har i möten med myndigheter, försvarsmakt, sjukvård, kommuner, livsmedelsaktörer, transportföretag, upphandlare, energiexperter, länsstyrelser, räddningstjänst och många andra fått en bild av hur komplex frågan är. Samtidigt är den enkel: vi behöver samarbeta!

Vi behöver hitta vägar att samverka och öva i fredstid, så att vi kan dra nytta av det även i kris och krig. Samverkan måste ske internationellt, genom NATO, EU och det nordiska försvarssamarbetet. Samverkan måste också ske på nationell, regional och lokal nivå, mellan försvarsmakt, myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, näringsliv, civilsamhälle och privatpersoner.

I krig ska ansvaret för olika uppgifter ligga på de som har ansvaret i fredstid. Det betyder att kommuner ska ansvara för vattenförsörjning, regioner ska ansvara för sjukvård o.s.v. Men det betyder också att näringslivet behöver ha en mer framträdande roll i det civila försvaret. Vad händer t.ex. om en stor del av personalstyrkan vid ett livsmedelslager inte kan ta sig till jobbet eller har en krigsplacering som gör att de behövs på annat håll? Vad händer om vi inte kan transportera drivmedel, livsmedel och mediciner till Gotland, eller patienter för vård på fastlandet?

Civilsamhället har också en otroligt viktig roll, inte minst i orostider. Att kunna fortsätta med vardagliga saker som att gå på fotbollsträningar, sjunga i kör och ha gemenskap i pensionärsföreningen är viktigt för samhällets motståndskraft. Därför behövs fler som engagerar sig.

Att som individ förbereda sig för kris och krig, kan förvisso vara att packa sin krislåda, skaffa vevradio och köpa sig ett spritkök. Men ännu viktigare är att fundera på: hur gör jag om mitt hus blir kallt och vattnet inte längre fungerar? Eller för den delen: hur gör min granne? Eller min lagkamrat, körkompis eller föreningsvän? Att tänka tanken: Vi kommer att behöva samarbeta. Och det bästa sättet att öva på att samarbeta i kris och krig, är att knyta kontakter redan nu, att hitta tryggheten i gemenskaperna med andra människor i sin närhet.

Och just nära gemenskaper är kärnan i kristdemokratisk politik.

Lämna kommentar Dela inlägget:

S, C, V och MP tynger kommunernas ekonomi 2024

År 2024 blir ett tufft år runtom i Sverige, då en rad olika faktorer gör det svårt för kommuner och regioner att få ihop en budget i balans. Det kommer bättre tider, men vi är inte där än.

Den största fienden för oss politiker på olika politiska nivåer är just nu inflationen. I princip alla ekonomiska satsningar på välfärd äts upp av inflationen så länge den är så hög som den är. Målet är därför i första hand att bekämpa inflationen, och jag känner mig trygg med att regeringen satsar på de mest utsatta, och i övrigt är återhållsam och följer utvecklingen.

Under vårens sista sammanträde med regionfullmäktige på Gotland, då vi bland annat beslutade om budget för 2024, var alla partier visserligen unikt eniga i en restriktiv borgfred. Men i debatten fäktades det vilt och flera gånger pratades det om hur regeringen sviker kommuner och regioner, när man inte skjuter till mer statsbidrag. Pengar som alltså som sagt skulle ätas upp av inflationen.

Samtidigt, på andra sidan vattnet, sitter företrädare från kommuner och regioner runtom i Sverige och beslutar om medlemsavgiften till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för år 2024. För i år, 2023, är medlemsavgiften för Gotlands del 3.190.000:-. En liten del av Region Gotlands budget, men ändå pengar. Det enda rimliga, i det läge kommunerna och regionerna är i nu, vore att frysa medlemsavgiften för år 2024. Alltså att låta ökningen av medlemsavgiften vara 0%. Det tyckte i alla fall Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i SKR:s styrelse. De övriga partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet (med en gotländsk politiker i styrelsen), Vänsterpartiet och Miljöpartiet tyckte tvärtemot att medlemsavgiften ska höjas för nästa år. Inte ens förslaget om att avvakta med beslut till september, då man kanske vet mer om det ekonomiska läget, gick igenom.

Så nästa gång du hör politiker prata om svek mot kommuner och regioner i det ekonomiska läget, tänk på att det inte alltid är hela sanningen.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Centerpartiet blåste Alliansen på mandat i SKR – väljer S, V och MP

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är en politiskt styrd organisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. Där bereds en rad viktiga frågor som rör samhällsutveckling och offentlig välfärd runtom i landet.

Sedan länge finns ett samarbete mellan de klassiska Allianspartierna, d.v.s. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, oavsett hur de politiska förhållandena sett ut i riksdag, regioner och kommuner. I slutet av 2022 hölls val runtom i landet, för att utse ombud inför SKR:s valkongress den 23 mars i år. Resultatet av kongressen kommer att påverka riktningen för SKR:s arbete den kommande mandatperioden, och därmed arbetet i kommuner och regioner. Inför detta kom partisekreterarna för M, C, KD och L överens om att även framöver samarbeta, och utifrån partiernas instruktioner formades valsedlar. På Gotland hölls SKR-valet i samband med regionfullmäktige den 11 november och Alliansen gick i vanlig ordning till val med en gemensam lista, där det största partiet i konstellationen, Centerpartiet, stod först. Resultatet blev att två gotländska mandat tillföll S och ett mandat tillföll C.

Eftersom Allianssamarbetet var förankrat på högsta nivå förutsatte vi att Centerpartiet skulle stå fast vid sin linje, men för någon vecka sedan nåddes vi av beskedet att de istället inleder ett rödgrönt samarbete. Ska vi kalla det den breda vänstern? Detta mitt under förhandlingarna inom Alliansen. Jag förstår min partikamrat Bengt Germundssons (KD) besvikelse när pressmeddelandet från Centerpartiet kom: ”Jag är inte van att förhandla på det här sättet, jag är van vid att man är ärlig och hedrar det arbete man är inne i. Väljer man en annan linje så säger man det.” Det hela verkar handla om att Centerpartiet vid ETT (1) enda tillfälle, i samband med valkongressen, inte vill ha stöd av SD-röster. Centerpartiet verkar alltså vilja cementera sin plats vänsterut, då man hellre ingår i ett direkt samarbete med Vänsterpartiet under fyra år än att ta stöd av Sverigedemokraterna vid ett tillfälle. Det här är för övrigt något som Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, också ser som fel vägval.

Om detta talar Centerpartiet på Gotland tyst – eller inte alls. Jag antar att C inte vill att allmänheten ska veta att de ytterligare närmat sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och deras politik för den svenska välfärden.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Bromma flygplats blir kvar!

Så fort regeringens ställningstagande kring Bromma flygplats i måndags blev känt, skrev jag en insändare tillsammans med min lokala partikamrat Johan Asplund:

Den 20 februari lämnade infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) ett mycket välkommet, och för Gotland viktigt, besked: Bromma flygplats ska bevaras och den förra regeringens utredning om nedläggning förflyttas därmed till papperskorgen. Efter många år av andra partiers eviga diskussioner kommer vi äntligen vidare.

Bromma flygplats har en viktig roll i omställningen av flyget. Om bara några år kommer elflyg att vara i luften och flygbranschen arbetar mot målet att vara helt fossilfritt år 2030.

Stockholmsflygplatsen har både idag och i framtiden en viktig roll för inrikesflyget, och framför allt för oss som INTE bor i huvudstaden. Det här beslutet är riktigt bra för oss gotlänningar och Gotlands fortsatta utveckling! Vi är riktigt stolta över att det är en kristdemokratisk minister i en borgerlig regering som agerat.

Johan Asplund (KD), regionstyrelsen
Sara Lidqvist (KD), distriktsordförande

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Nu kommer elstödet till Gotlands hushåll

I en tid när många människor bär tunga bördor är det dags för regeringen att lindra och stötta. Nu kommer elstödet till hushåll i elområde 3 och 4, vilket innefattar oss här på Gotland.

Vi gör det för att hjälpa människor som fryser i vinter. Vi gör det för att Gotlands barnfamiljer ska klara sin försörjning i tuffa tider. Vi gör det för pensionärer och ensamstående. Vi gör det för svensk ekonomi – för att säkra jobben i alla led.
Regeringen har tagit över ett energisystem som monterats ned under åtta år av socialdemokratiskt styre. Nedmonteringen har lett till dramatiskt ökade kostnader för de allra flesta.

Självklart vill vi inte att det krisläge hushållen har drabbats av, någonsin skall upprepas! Därför arbetar vi hårt för att säkra tillgången på el just nu och inför kommande vintrar. Alla goda krafter kommer behöva nyttjas – sol, vind, vatten och modern kärnkraft.

Arbetet med att bygga upp elsystemet igen kommer kräva stora investeringar och det kommer ta tid. Det måste göras och Kristdemokraterna i regeringsställning, ser till att arbetet blir gjort.

Även om det av olika anledningar dröjt längre än önskat med processen kring utbetalningarna, är jag glad och stolt över det mitt parti gjort för att ro det här i hamn.

Nu är elstödet här – och mer hjälp är på väg.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Undrar hur S+M ska hantera det

Idag sammanträdde socialnämnden igen. Det ärende som S-ordföranden försökte lyfta in vid förra sammanträdet, utan att det fanns vare sig beslutspunkt eller något förberett beslutsunderlag, togs idag upp under mer ordnade former. Det handlade om att Socialdemokraterna, med samarbetspartnern Moderaternas goda minne, ville avbryta upphandlingen av det särskilda boendet för äldre på Terra Nova i Visby. Det finns helt klart en problematisk historik kring boendet, och det är många argument som kan läggas i vågskålarna för och emot i frågan om att fortsätta upphandlingen eller låta det övergå till Region Gotlands drift.

Jag själv har inte beslutsrätt, men begärde en protokollsanteckning till stöd för Centerpartiets yrkande, som innebar att upphandlingen ska fortgå med vissa medskick.

De förslag som lades i yrkandet är framåtsyftande, snarare än ideologiska, och kan bidra till förbättrad kvalitet i stort för särskilda boenden på hela Gotland, oavsett om verksamheter drivs i egenregi eller privat regi.

I den här frågan blev det oerhört tydligt att Moderaterna har att rätta sig efter Socialdemokraternas linje i socialnämnden. De utläggningar och argument som S-ordföranden lyfte för sitt förslag måste rimligtvis ha skurit i borgerliga hjärtan i majoriteten. Votering begärdes, där S, M, V och MP röstade för S-förslaget (9 röster). C och SD röstade emot (4 röster), och jag begärde som sagt en protokollsanteckning. Hade M röstat emot att avbryta upphandlingen så hade den linjen vunnit.

Vi är bara inne på den andra av totalt 48 månader under mandatperioden. Det blir intressant att se hur Moderaterna agerar i socialnämnden framöver, i frågor där S och M:s politik går på tvärs. Till exempel gällande den motion som vi i Kristdemokraterna lagt gällande valfrihet för särskilt boende, en fråga som Moderaterna precis som vi hade som vallöfte för mindre än ett halvår sedan och som finns med i S+M-majoritetens avsiktsförklaring.

Under sammanträdet avhandlades också bland annat verksamhetsberättelsen för 2022, investeringsplan för de kommande 10 åren och uppföljning av barns delaktighet i beslut och insatser som rör dem.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Nå’n ordning får det va’!

Idag höll socialnämnden sitt första sammanträde för mandatperioden. Dagordningen utgjordes främst av formella ärenden med val till utskott och samrådsgrupper samt olika form av information från förvaltningen. Jag själv valdes som ordinarie representant i samrådsgruppen gällande funktionshinderfrågor för socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Men den nya socialdemokratiska ordföranden för nämnden satte också ribban genom att föra in ett extra ärende för beslut, med uppdrag till förvaltningen, helt utan att det förberetts och utan att övriga ledamöter och ersättare i förväg fått information om ärendet. Efter att vi i oppositionen protesterat mot att ett ärende läggs fram på det här sättet vid sittande möte, backade ordföranden och valde att istället ta med uppdraget till ordförandeberedningen, som tidigare varit brukligt. Det blir tydligt att vi i oppositionen under den här mandatperioden behöver slå vakt om att det går rätt till när beslut fattas i nämnden.

Det är lite ovant att numer sitta som ersättare i nämnden, men det är fortsatt intressant och jag är säker på att jag ändå kommer att kunna bidra på olika sätt.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Kristdemokraterna bildar ett landsbygdsförbund

Häromdagen presenterades Kristdemokratiska Bondeförbundet (KDB), vilket inte undgick den centerpartistiske ledarskribenten i Gotlands Tidningar. Det är bra. Vi vill att vår politik ska synas och spridas. Och jag vill såklart att även du som läser min blogg ska få ta del av den.

C-skribenten tycker att lanseringen är tunn, och verkar då helt ha missat att Kristdemokraterna i början av april i år presenterade sitt landsbygdspolitiska handlingsprogram. I det programmet har vi samlat den politik som vi sedan länge driver och de frågor som tillkommit de senaste åren. Alla har de bäring på landsbygd och glesbygd. Där samsas frågor om lantbruk, skogsbruk, viltvård och kustnära fiske med frågor som rör trygghet, infrastruktur, sjukvård, strandskydd och mycket mer.

Där nämns också reduktionsplikten för drivmedel. Den reduktionsplikt som i tanken var god – ersätt successivt fossilt bränsle med biodrivmedel – men som landade så fel när vi kan konstatera att brist på biodrivmedel gör att vi i Sverige tvingas importera dyra biodrivmedel från avlägsna kontinenter för att upprätthålla en nivå på över 30% iblandning. Vad gör det för nytta för klimatet att frakta drivmedlet till Sverige istället för att nyttja det i närområdet? Klimatet känner inte av några nationsgränser. Kristdemokraterna insåg misstaget och vad det innebar i form av kraftigt ökade drivmedelspriser. Vi driver nu frågan om att sänka reduktionsplikten till samma nivå som genomsnittet för övriga EU, så att vi tillsammans kan gå vidare i den fortsatta utvecklingen. Det skulle innebära en sänkning av dieselpriset på 3-4 kronor/liter. Tillsammans med våra förslag om sänkt skatt ger det landsbygdens människor och näringar en chans att klara vardagen. Något som MP, S och C motsätter sig.

Kristdemokraterna har i grunden många medlemmar och sympatisörer med hjärta för landsbygdernas utmaningar, och vi har de senaste åren sett en tillströmning av människor som brinner för just de här frågorna. Därför är det naturligt att, parallellt med andra fristående förbund inom partiet, t.ex. ungdomsförbund, studentförbund, kvinnoförbund och seniorförbund, bilda ett förbund med uppgift att fortsätta utveckla och driva landsbygds- och lantbruksfrågor. Det Kristdemokratiska Bondeförbundet.

Den enkla uppmaningen till c-skribenten och dig som läsare är: Ta del av vårt landsbygdspolitiska program, så märker du att Kristdemokraterna har en politik för landsbygdernas människor och näringar att lita på och lägga sin röst på.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Svensk i utlandet? Nu kan du rösta!

Sedan slutet av juli kan du som har rösträtt men befinner dig i utlandet brevrösta i det svenska riksdagsvalet. Och du kan rösta på mig om du vill.

Jag finns med på Kristdemokraternas “utlandslista”, på plats 36. Har du inte tillgång till den namnvalsedeln går det bra att använda en partivalsedel (där det bara är förtryckt “Kristdemokraterna”), och skriva mitt eller någon annans namn, eller använda en helt blank valsedel och skriva partinamnet och namnet på den du vill personrösta på.
Utlandslistan går förresten utmärkt att använda även om du bor i och röstar från Sverige. Så oavsett var i världen du bor kan du rösta på mig.

Jag finns förstås också med på riksdagsvalsedeln för Gotland, där jag är toppnamnet efter vår partiledare Ebba Busch.

Stort tack i förväg för din röst på en ny regering med starkt kristdemokratiskt inslag.

Mer information om valet finns på
https://www.val.se/val-2022/val-2022.html

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Rösta KD, kryssa Sara! Här ska inga vildsvin vara

Jag var på en tur i skogen igår, för att se om nederbörden i slutet av juli fått någon sopp, riska eller kremla att våga sig upp. Ingen svamplycka idag, men jag fick ändå en trevlig och fridfull stund i skogen.

Dagen innan var jag med familjen på hemresa genom Närkes och Sörmlands skogar. Vi tog ett stopp för att plocka blåbär och jag kunde inte låta bli att gå in i de tätare delarna av granskogen för att spana efter kantareller. Snart såg jag tydliga spår av vildsvin, de hade förmodligen hunnit före till svamparna, och jag slog på poddspelaren på hög volym för att undvika att överraska något svin med ungar.

Jag vill varken möta vildsvin i skogen eller vara med om att jord- och skogsbrukare får sina odlingar och skogar förstörda. Vildsvin hör inte hemma på Gotland, och vi behöver se till att de aldrig någonsin ska kunna föras hit.
Jag kommer att lyfta det som en av mina frågor i riksdagen, om du ger mig ditt förtroende i valet om en dryg månad.

Sverige behöver en ny, borgerlig regering, och ett parti i den regeringen som tar landsbygdens utmaningar på allvar. Det partiet är Kristdemokraterna.

Lämna kommentar Dela inlägget: