Viktigt att kunna se en bredare bild

I de gotländska medierna, från politiska meningsmotståndare och i sociala medier har tonläget ganska länge nu varit väldigt högt kring vad som ibland kallas “eländet i Hemse”. Det handlar om att två särskilda boenden för äldre (SÄBO) på min hemort på södra Gotland gått över till privat drift under hösten 2021 och att övergången inte varit optimal.

Jag ser det slm mitt ansvar som förtroendevald och ordinarie ledamot i socialnämnden på Gotland att försöka göra mig en så bred bild som möjligt. Därför har jag gjort besök, genomfört samtal, läst diverse saker som skrivs, både neutralt och i frustration. Och lyssnat på de som inte hörs lika högt i debatten, men som ändå har sin uppfattning och behöver få bli lyssnade på.

Idag finns en artikel i Gotlands Allehanda som hjälper till att nyansera bilden för de gotländska läsarna:

Artikel: Det är mycket bättre nu

Jag citerar en del av artikeln från GA:

“Men de röster som höjts ger inte en nyanserad bild av hur verksamheten fungerar menar flera medarbetare som hört av sig till Gotlands Allehanda.

– Det är mycket bättre nu än vad det var tidigare och det finns mycket positivt med att det är privat, säger en medarbetare på Attendo i Hemse.

Som exempel på några positiva förändringar som skett sedan Attendo tog över nämner medarbetaren att det är bättre arbetsvillkor, kortare beslutsvägar och att det anställts mer legitimerad personal.

– Agneta har lyckats anställa legitimerade sjuksköterskor, en legitimerad fysioterapeut och en legitimerad arbetsterapeut.”

Med det sagt: Ansvaret ligger nu i första hand hos utföraren och facket att föra dialog kring hur verksamheterna i Hemse fungerar och hur de kan bli ännu bättre. Parallellt kommer socialförvaltningen och socialnämnden följa utvecklingen utifrån sina roller för kvalitetsuppföljning och som beställare. ALLA vill vi ha välfungerande verksamheter, trygghet och välmående för de äldre på de särskilda boendena (äldreboendena) i Hemse och på hela Gotland.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *