LSS – ett viktigt samtalsämne

Äntligen är LSS ett samtalsämne i media och bland allmänheten! Men av helt fel anledning.

I januari 2019 påbörjade jag mitt politiska uppdrag i socialnämnden på Gotland. Sedan dess har jag stridit för att LSS-frågor i allmänhet, och frågan om bristen på bostad med särskild service i synnerhet, ska komma upp på den politiska agendan.

Historiken är två tidigare mandatperioder med rödgrönt styre på Gotland, där man inte haft framförhållning och varken planerat det som behöver byggas eller skjutit till de pengar som behövs för de olika LSS-verksamheterna. Nu står vi här med både platsbrist, underskott och vitesförelägganden. Trots att vi i Alliansen utökat pengarna till LSS. Det som nu lyfts i media är ett resultat av tidigare mandatperioders förda politik.

Jag kommer att fortsätta jobba för att LSS åter ska bli vad det var tänkt att vara och bidra till att hitta lösningar för att varenda en som är i behov av stöd ska få det på ett sätt som passar just den personen.

Samtalen kring LSS ska i framtiden handla om goda exempel, inte om brister.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men jag är stolt över att vi äntligen med gott samvete kan säga att det jobbas aktivt med LSS på ett politiskt plan och att det går framåt tack vare Kristdemokraterna. Både på Gotland och i hela riket. Jag kommer att fortsätta slåss för LSS-frågorna på Gotland mandatperioden ut, och hoppas att efter valet i september få göra detsamma i riksdagen.

Det är upp till de gotländska väljarna att ge mig sitt mandat.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Viktigt att kunna se en bredare bild

I de gotländska medierna, från politiska meningsmotståndare och i sociala medier har tonläget ganska länge nu varit väldigt högt kring vad som ibland kallas “eländet i Hemse”. Det handlar om att två särskilda boenden för äldre (SÄBO) på min hemort på södra Gotland gått över till privat drift under hösten 2021 och att övergången inte varit optimal.

Jag ser det slm mitt ansvar som förtroendevald och ordinarie ledamot i socialnämnden på Gotland att försöka göra mig en så bred bild som möjligt. Därför har jag gjort besök, genomfört samtal, läst diverse saker som skrivs, både neutralt och i frustration. Och lyssnat på de som inte hörs lika högt i debatten, men som ändå har sin uppfattning och behöver få bli lyssnade på.

Idag finns en artikel i Gotlands Allehanda som hjälper till att nyansera bilden för de gotländska läsarna:

Artikel: Det är mycket bättre nu

Jag citerar en del av artikeln från GA:

“Men de röster som höjts ger inte en nyanserad bild av hur verksamheten fungerar menar flera medarbetare som hört av sig till Gotlands Allehanda.

– Det är mycket bättre nu än vad det var tidigare och det finns mycket positivt med att det är privat, säger en medarbetare på Attendo i Hemse.

Som exempel på några positiva förändringar som skett sedan Attendo tog över nämner medarbetaren att det är bättre arbetsvillkor, kortare beslutsvägar och att det anställts mer legitimerad personal.

– Agneta har lyckats anställa legitimerade sjuksköterskor, en legitimerad fysioterapeut och en legitimerad arbetsterapeut.”

Med det sagt: Ansvaret ligger nu i första hand hos utföraren och facket att föra dialog kring hur verksamheterna i Hemse fungerar och hur de kan bli ännu bättre. Parallellt kommer socialförvaltningen och socialnämnden följa utvecklingen utifrån sina roller för kvalitetsuppföljning och som beställare. ALLA vill vi ha välfungerande verksamheter, trygghet och välmående för de äldre på de särskilda boendena (äldreboendena) i Hemse och på hela Gotland.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Jag hör inte bara de som skriker högst

I min roll som ledamot i socialnämnden på Gotland gör jag ibland besök i verksamheter, bland annat för att få en bild som kompletterar det som presenteras inför nämndsammanträden och skrivs om i tidningar. Det är otroligt nyttigt.

Strax innan jul besökte jag Hemse Äldreboende, som gjorde en verksamhetsövergång till annan utförare under hösten. Jag var på besök där även innan verksamhetsövergången, så det här besöket blev till viss del en uppföljning.

Olika personer kan ha olika upplevelser av en situation, det kan man inte förneka. Därför vill jag tydliggöra att den bild som under lång tid framförts om situationen på Hemse Äldreboende inte är den enda. Min bild är inte densamma som den som spridits i media och på andra sätt, och jag bygger det på många olika delar.

Med detta vill jag säga: jag ser både de som har en negativ och de som har en positiv bild av arbetet och de äldres situation på Hemse äldreboende och andra särskilda boenden på Gotland. Även om ena sidan skriker högre så hör jag er andra också.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Äntligen valår!

Äntligen valår!

Det nya året kommer med nya möjligheter:

💙 för en ny regering
💙 för landsbygdsfrågor
💙 för en gotländsk kristdemokrat i riksdagen (äntligen!)
 

Politik är en förtroendebransch och därmed är inget hugget i sten, vad gäller vem som ska representera folket. Gamla traditioner där samma partier prenumererar på platser i riksdagen kan brytas. Det är extra viktigt att fundera kring detta valår då vi ser att de två nuvarande riksdagsledamöterna från Gotland står på samma sida. Vill vi ha till en förändring så måste svenska folket rösta annorlunda.

Jag och Kristdemokraterna vill något annat. Vi vill se en borgerlig regering där vård, familj, trygghet, och inte minst landsbygdsfrågor får ta plats.

Jag önskar er alla ett riktigt gott 2022!

Lämna kommentar Dela inlägget:

God fortsättning och gott nytt år!

Året som kommer är ett valår. Det innebär mycket att göra för de av oss som är aktiva, lite mindre för er andra. Du som har valt att ta en mindre roll i politiken, stötta gärna oss som har valt en större roll så att vi orkar längre och mera. Ett uppmuntrande ord, lite praktisk hjälp med sånt du vet behövs, en delning av något relevant på Facebook eller ett bra samtal med en granne. Du kan genom detta bli en viktig lagspelare i valet, genom det lilla.

Vi ser redan nu att detta kan bli en valrörelse som är elak och hård. Vad är då botemedlet? Jo, gå inte på medias artiklar om KD eller de andra partierna rakt av!
Fundera på vem avsändaren är och vilket intresse de har av bilden som sätts av partiet eller personen. Rubriksättning kan vara en lömsk sak och läser man inte resten av artikeln så kan det bli väldigt fel.

Jag försöker berätta om det som driver mig, vilka frågor som jag arbetar för och varför. I debatter försöker jag hålla mig till sakliga argument och tar de slut får jag läsa på eller på annat sätt ta reda på mer. Men det är inte alltid jag lyckas vara saklig. Jag är ofullkomlig, precis som alla andra. Påminn mig gärna om du tycker att jag är på fel spår!

Mitt hjärta är fyllt av många olika politiska frågor, som alla kan sammanfattas med ett enda ord: Livskvalitet.

Livskvalitet – för oss som bor på landsbygden och vill få vardagen att gå ihop.
Livskvalitet – för den med funktionsnedsättning att leva ett så gott liv som möjligt.
Livskvalitet – för den äldre att välja den hjälp som känns tryggast och man mår bäst av.
Livskvalitet – för våra ungdomar att ha möjlighet att utöva sina fritidsintressen oavsett om man är sportig, musikalisk eller har något annat intresse.
Livskvalitet – för lantbrukaren att kunna bruka sin mark och vårda sin skog.
Livskvalitet – att kunna lita på att Östersjön, vårt hav, inte ska må ännu sämre.
Livskvalitet – att som familj själva få bestämma över föräldradagar och barnomsorg.
Livskvalitet – att kunna lita på att samhället skyddar mig, inte förövaren, om jag blir utsatt för ett brott.

Jag önskar dig, vem du än är och vad du än tycker, ett fint 2022.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Höga elpriser drabbar

Höga elpriser påverkar negativt på så många sätt. I mitt Facebookflöde finns människor som på grund av en kraftigt höjd elräkning vittnar om att det inte blir någon slant över till julklapp till barnen och lite julmat på bordet.

Socialförvaltningens enhet för försörjningsstöd har, åtminstone tillfälligt, frångått att beräkna stödet utifrån en schablon för elkostnader, och utgår nu från de verkliga kostnaderna på elräkningen. Annars skulle familjer gå under.

Det duger inte att regeringen pratar om framtidens energiproduktion och elnätsutbyggnad. Det är här och nu som en dålig rödgrön politik påverkar människors vardag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Vikten av en bra integration

Jag kandiderar till riksdagen och kommer där att verka för en integration som vi kan vara stolta över. En integration där alla som kommer till Sverige och ges tillstånd att stanna här ska känna sig välkomna och trygga. En integration som ger möjlighet till ett gott liv.

Där ingen lämnas utanför, men den där var och en också har ett ansvar.

Lämna kommentar Dela inlägget:

En ledartext som måste bemötas

Jag brukar inte bemöta de gotländska ledarskribenternas texter, av den enkla anledningen att de alltid spelar på sin hemmaplan och helt sätter reglerna. Det går inte att vinna en debatt mot en ledarskribent. Men idag gör jag ett undantag, trots att jag vet att jag kommer att få mothugg. För mycket av det som Eva Bofride (C) skriver i sin ledartext den 14 september bör inte få stå oemotsagt.

För det första skriver Eva att tanken på en M/KD-regering är naiv. Inte alls! Det är inget konstigt eller ovanligt med att bilda minoritetsregering, så länge man har andra partier som man kan samarbeta med kring enstaka frågor eller större reformer. Det har Kristdemokraterna. Och det har S, eller snarare hade fram till midsommar. Just nu är det lite rörigt i den frågan och det lär inte bli enklare när den här mandatperioden kommer att kräva ytterligare en statsministeromröstning i början av november.

Om man innan valet måste ha en exakt plan för majoritetsstyre, vilka partier är det då som Centerpartiet planerar att bilda regering med? För att bilda regering antar jag att de vill. Det enda vi nu vet är att C vid de senaste statsministeromröstningarna har låtit S sitta kvar på den posten. Vi Kristdemokrater vill något annat.

För det andra funderar Bofride kring hur diskussionerna ser ut i Alliansgruppen inför regionfullmäktige. Om Eva håller kontakt med sina partikamrater, vilket hon naturligtvis gör, så vet hon hur det står till med den saken.

För det tredje påstår Eva Bofride, och det tycker jag är det märkligaste i det hela, att jag i min kandidatförklaring nyligen gav ett underbetyg till de gotländska riksdagsledamöternas arbete. Hur menar hon då? Syftar hon på stycket där jag skrev att Sverige behöver en ny regering som vågar göra vården jämlik i hela landet? Eller stycket där jag påstod att de två ledamöterna från S och C har bidragit till att vi har den S-styrda regering vi har idag? Det är ju sant och inget underbetyg, snarare ett konstaterande.

Eller handlar det kanske om den del där jag nämner att vi behöver jobba mer med Östersjöns välmående, integration och att vi behöver en landsbygdsminister? Känner Hanna och Lars sig kränkta av att jag anser att det är områden som vi behöver jobba mer med på ett nationellt plan, tror Eva? Just det där med att vi nu inte har någon landsbygdsminister, och Baylan som fått landsbygdspolitik i sin spretiga portfölj dessutom är på väg att avveckla sin politiska bana, borde ju alla landsbygdsvänliga partier oroas över.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Ett år kvar till valet – jag kandiderar till riksdagen!

På lördag den 11 september är det exakt ett år kvar till valet 2022, då gotlänningar åter ska få gå till valurnorna för att rösta fram sina representanter i riksdag och regionfullmäktige. Kristdemokraterna på Gotland har vuxit sig allt starkare under mandatperioden och siktar nu på både större inflytande i den gotländska politiken och för första gången ett gotländskt riksdagsmandat.

Sverige behöver en ny regering, en regering som tar otryggheten i samhället på allvar, en regering som vågar göra vården jämlik i hela landet, en regering som ser landsbygdernas behov och agerar. Jag vill att Kristdemokraterna är med och bildar en sådan regering, och då behövs många kristdemokrater i riksdagen. Jag vill vara med och göra skillnad i rikspolitiken.

De gotländska ledamöter vi har i riksdagen nu har tillsammans tillsatt dagens regering och låtit den sitta kvar. Om vi vill ha en förändring av landets styrning så krävs andra personer i riksdagen, även när det gäller riksdagsmandaten från Gotland. Det är inte hugget i sten att Gotland för alltid ska ha riksdagspolitiker från de partier vi har nu. Nu är rätt tid att ändra på det. Östersjöns mående måste tas på allvar, Sverige behöver en integration att vara stolt över och vi behöver definitivt en landsbygdsminister som ser Gotland och andra landsbygder som fantastiska platser att leva på och utveckla. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet och söker mångas förtroende.

Lämna kommentar Dela inlägget: