Vi måste alla göra oss beredda

Jag har fått förtroendet att vara Kristdemokraternas representant i Sveriges kommuner och regioners (SKR) ettåriga beredning för civil beredskap och totalförsvar. Vi är nu halvvägs i arbetet, och det är dags att börja dra slutsatser och formulera underlag till stöd för kommuner och regioner i deras arbete kring beredskap.

Jag har i möten med myndigheter, försvarsmakt, sjukvård, kommuner, livsmedelsaktörer, transportföretag, upphandlare, energiexperter, länsstyrelser, räddningstjänst och många andra fått en bild av hur komplex frågan är. Samtidigt är den enkel: vi behöver samarbeta!

Vi behöver hitta vägar att samverka och öva i fredstid, så att vi kan dra nytta av det även i kris och krig. Samverkan måste ske internationellt, genom NATO, EU och det nordiska försvarssamarbetet. Samverkan måste också ske på nationell, regional och lokal nivå, mellan försvarsmakt, myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, näringsliv, civilsamhälle och privatpersoner.

I krig ska ansvaret för olika uppgifter ligga på de som har ansvaret i fredstid. Det betyder att kommuner ska ansvara för vattenförsörjning, regioner ska ansvara för sjukvård o.s.v. Men det betyder också att näringslivet behöver ha en mer framträdande roll i det civila försvaret. Vad händer t.ex. om en stor del av personalstyrkan vid ett livsmedelslager inte kan ta sig till jobbet eller har en krigsplacering som gör att de behövs på annat håll? Vad händer om vi inte kan transportera drivmedel, livsmedel och mediciner till Gotland, eller patienter för vård på fastlandet?

Civilsamhället har också en otroligt viktig roll, inte minst i orostider. Att kunna fortsätta med vardagliga saker som att gå på fotbollsträningar, sjunga i kör och ha gemenskap i pensionärsföreningen är viktigt för samhällets motståndskraft. Därför behövs fler som engagerar sig.

Att som individ förbereda sig för kris och krig, kan förvisso vara att packa sin krislåda, skaffa vevradio och köpa sig ett spritkök. Men ännu viktigare är att fundera på: hur gör jag om mitt hus blir kallt och vattnet inte längre fungerar? Eller för den delen: hur gör min granne? Eller min lagkamrat, körkompis eller föreningsvän? Att tänka tanken: Vi kommer att behöva samarbeta. Och det bästa sättet att öva på att samarbeta i kris och krig, är att knyta kontakter redan nu, att hitta tryggheten i gemenskaperna med andra människor i sin närhet.

Och just nära gemenskaper är kärnan i kristdemokratisk politik.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Centerpartiet blåste Alliansen på mandat i SKR – väljer S, V och MP

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är en politiskt styrd organisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. Där bereds en rad viktiga frågor som rör samhällsutveckling och offentlig välfärd runtom i landet.

Sedan länge finns ett samarbete mellan de klassiska Allianspartierna, d.v.s. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, oavsett hur de politiska förhållandena sett ut i riksdag, regioner och kommuner. I slutet av 2022 hölls val runtom i landet, för att utse ombud inför SKR:s valkongress den 23 mars i år. Resultatet av kongressen kommer att påverka riktningen för SKR:s arbete den kommande mandatperioden, och därmed arbetet i kommuner och regioner. Inför detta kom partisekreterarna för M, C, KD och L överens om att även framöver samarbeta, och utifrån partiernas instruktioner formades valsedlar. På Gotland hölls SKR-valet i samband med regionfullmäktige den 11 november och Alliansen gick i vanlig ordning till val med en gemensam lista, där det största partiet i konstellationen, Centerpartiet, stod först. Resultatet blev att två gotländska mandat tillföll S och ett mandat tillföll C.

Eftersom Allianssamarbetet var förankrat på högsta nivå förutsatte vi att Centerpartiet skulle stå fast vid sin linje, men för någon vecka sedan nåddes vi av beskedet att de istället inleder ett rödgrönt samarbete. Ska vi kalla det den breda vänstern? Detta mitt under förhandlingarna inom Alliansen. Jag förstår min partikamrat Bengt Germundssons (KD) besvikelse när pressmeddelandet från Centerpartiet kom: ”Jag är inte van att förhandla på det här sättet, jag är van vid att man är ärlig och hedrar det arbete man är inne i. Väljer man en annan linje så säger man det.” Det hela verkar handla om att Centerpartiet vid ETT (1) enda tillfälle, i samband med valkongressen, inte vill ha stöd av SD-röster. Centerpartiet verkar alltså vilja cementera sin plats vänsterut, då man hellre ingår i ett direkt samarbete med Vänsterpartiet under fyra år än att ta stöd av Sverigedemokraterna vid ett tillfälle. Det här är för övrigt något som Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, också ser som fel vägval.

Om detta talar Centerpartiet på Gotland tyst – eller inte alls. Jag antar att C inte vill att allmänheten ska veta att de ytterligare närmat sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och deras politik för den svenska välfärden.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Bromma flygplats blir kvar!

Så fort regeringens ställningstagande kring Bromma flygplats i måndags blev känt, skrev jag en insändare tillsammans med min lokala partikamrat Johan Asplund:

Den 20 februari lämnade infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) ett mycket välkommet, och för Gotland viktigt, besked: Bromma flygplats ska bevaras och den förra regeringens utredning om nedläggning förflyttas därmed till papperskorgen. Efter många år av andra partiers eviga diskussioner kommer vi äntligen vidare.

Bromma flygplats har en viktig roll i omställningen av flyget. Om bara några år kommer elflyg att vara i luften och flygbranschen arbetar mot målet att vara helt fossilfritt år 2030.

Stockholmsflygplatsen har både idag och i framtiden en viktig roll för inrikesflyget, och framför allt för oss som INTE bor i huvudstaden. Det här beslutet är riktigt bra för oss gotlänningar och Gotlands fortsatta utveckling! Vi är riktigt stolta över att det är en kristdemokratisk minister i en borgerlig regering som agerat.

Johan Asplund (KD), regionstyrelsen
Sara Lidqvist (KD), distriktsordförande

Lämna kommentar Dela inlägget:

Höjda pensioner för alla

Sveriges pensionärer förtjänar en bättre pension. Kristdemokraterna vill därför höja pensionerna för alla 2,3 miljoner svenska pensionärer, och särskilt mycket för de med lägst pensioner. Tillsammans med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har vi nu enats om den största förstärkningen av pensionärernas ekonomi sedan det nuvarande pensionssystemet infördes på 90-talet.

För de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna och en genomsnittlig ensamstående kvinna innebär det en förstärkning av plånboken med ca 1000 kr per månad. Samtidigt får pensionären med en genomsnittlig pension uppemot 400 kr mer per månad.

I vårt förslag höjer vi garantipensionen, konsumtionsstödet i bostadstillägget, sänker skatten för alla och inför en ”gas” – en pensionsutdelning – till alla. Det sista kan vi göra eftersom pensionssystemet har stora överskott som borde komma pensionärskollektivet till del.

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets alternativ, det illa utformade ”garantitillägget”, skapades för att få Magdalena Andersson vald till statsminister. Förslaget har kritiserats hårt, av såväl Pensionsmyndigheten som fackföreningar och pensionärsorganisationer. Förslaget gör det ännu mer svårt för pensionärer att förstå vad de kan förvänta sig i pension, och det gör dessutom att vissa pensionärer skulle få lägre pension om de arbetade ytterligare ett år. Vi tycker inte det är rättvist eller rätt. Att jobba ska alltid ge högre pension.

Man kan alltid lita på att Kristdemokraterna är de äldres röst. Nu vill vi genomföra den största förstärkningen på 30 år. Sveriges pensionärer förtjänar bättre, det gäller både dagens och framtidens pensionärer.

 

Ebba Busch, partiledare (KD)
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)
Hans Eklind, ledamot i pensionsgruppen (KD)
Sara Lidqvist, gotländsk riksdagskandidat (KD)

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

LSS – ett viktigt samtalsämne

Äntligen är LSS ett samtalsämne i media och bland allmänheten! Men av helt fel anledning.

I januari 2019 påbörjade jag mitt politiska uppdrag i socialnämnden på Gotland. Sedan dess har jag stridit för att LSS-frågor i allmänhet, och frågan om bristen på bostad med särskild service i synnerhet, ska komma upp på den politiska agendan.

Historiken är två tidigare mandatperioder med rödgrönt styre på Gotland, där man inte haft framförhållning och varken planerat det som behöver byggas eller skjutit till de pengar som behövs för de olika LSS-verksamheterna. Nu står vi här med både platsbrist, underskott och vitesförelägganden. Trots att vi i Alliansen utökat pengarna till LSS. Det som nu lyfts i media är ett resultat av tidigare mandatperioders förda politik.

Jag kommer att fortsätta jobba för att LSS åter ska bli vad det var tänkt att vara och bidra till att hitta lösningar för att varenda en som är i behov av stöd ska få det på ett sätt som passar just den personen.

Samtalen kring LSS ska i framtiden handla om goda exempel, inte om brister.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men jag är stolt över att vi äntligen med gott samvete kan säga att det jobbas aktivt med LSS på ett politiskt plan och att det går framåt tack vare Kristdemokraterna. Både på Gotland och i hela riket. Jag kommer att fortsätta slåss för LSS-frågorna på Gotland mandatperioden ut, och hoppas att efter valet i september få göra detsamma i riksdagen.

Det är upp till de gotländska väljarna att ge mig sitt mandat.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Viktigt att kunna se en bredare bild

I de gotländska medierna, från politiska meningsmotståndare och i sociala medier har tonläget ganska länge nu varit väldigt högt kring vad som ibland kallas “eländet i Hemse”. Det handlar om att två särskilda boenden för äldre (SÄBO) på min hemort på södra Gotland gått över till privat drift under hösten 2021 och att övergången inte varit optimal.

Jag ser det slm mitt ansvar som förtroendevald och ordinarie ledamot i socialnämnden på Gotland att försöka göra mig en så bred bild som möjligt. Därför har jag gjort besök, genomfört samtal, läst diverse saker som skrivs, både neutralt och i frustration. Och lyssnat på de som inte hörs lika högt i debatten, men som ändå har sin uppfattning och behöver få bli lyssnade på.

Idag finns en artikel i Gotlands Allehanda som hjälper till att nyansera bilden för de gotländska läsarna:

Artikel: Det är mycket bättre nu

Jag citerar en del av artikeln från GA:

“Men de röster som höjts ger inte en nyanserad bild av hur verksamheten fungerar menar flera medarbetare som hört av sig till Gotlands Allehanda.

– Det är mycket bättre nu än vad det var tidigare och det finns mycket positivt med att det är privat, säger en medarbetare på Attendo i Hemse.

Som exempel på några positiva förändringar som skett sedan Attendo tog över nämner medarbetaren att det är bättre arbetsvillkor, kortare beslutsvägar och att det anställts mer legitimerad personal.

– Agneta har lyckats anställa legitimerade sjuksköterskor, en legitimerad fysioterapeut och en legitimerad arbetsterapeut.”

Med det sagt: Ansvaret ligger nu i första hand hos utföraren och facket att föra dialog kring hur verksamheterna i Hemse fungerar och hur de kan bli ännu bättre. Parallellt kommer socialförvaltningen och socialnämnden följa utvecklingen utifrån sina roller för kvalitetsuppföljning och som beställare. ALLA vill vi ha välfungerande verksamheter, trygghet och välmående för de äldre på de särskilda boendena (äldreboendena) i Hemse och på hela Gotland.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Jag hör inte bara de som skriker högst

I min roll som ledamot i socialnämnden på Gotland gör jag ibland besök i verksamheter, bland annat för att få en bild som kompletterar det som presenteras inför nämndsammanträden och skrivs om i tidningar. Det är otroligt nyttigt.

Strax innan jul besökte jag Hemse Äldreboende, som gjorde en verksamhetsövergång till annan utförare under hösten. Jag var på besök där även innan verksamhetsövergången, så det här besöket blev till viss del en uppföljning.

Olika personer kan ha olika upplevelser av en situation, det kan man inte förneka. Därför vill jag tydliggöra att den bild som under lång tid framförts om situationen på Hemse Äldreboende inte är den enda. Min bild är inte densamma som den som spridits i media och på andra sätt, och jag bygger det på många olika delar.

Med detta vill jag säga: jag ser både de som har en negativ och de som har en positiv bild av arbetet och de äldres situation på Hemse äldreboende och andra särskilda boenden på Gotland. Även om ena sidan skriker högre så hör jag er andra också.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Äntligen valår!

Äntligen valår!

Det nya året kommer med nya möjligheter:

💙 för en ny regering
💙 för landsbygdsfrågor
💙 för en gotländsk kristdemokrat i riksdagen (äntligen!)
 

Politik är en förtroendebransch och därmed är inget hugget i sten, vad gäller vem som ska representera folket. Gamla traditioner där samma partier prenumererar på platser i riksdagen kan brytas. Det är extra viktigt att fundera kring detta valår då vi ser att de två nuvarande riksdagsledamöterna från Gotland står på samma sida. Vill vi ha till en förändring så måste svenska folket rösta annorlunda.

Jag och Kristdemokraterna vill något annat. Vi vill se en borgerlig regering där vård, familj, trygghet, och inte minst landsbygdsfrågor får ta plats.

Jag önskar er alla ett riktigt gott 2022!

Lämna kommentar Dela inlägget:

God fortsättning och gott nytt år!

Året som kommer är ett valår. Det innebär mycket att göra för de av oss som är aktiva, lite mindre för er andra. Du som har valt att ta en mindre roll i politiken, stötta gärna oss som har valt en större roll så att vi orkar längre och mera. Ett uppmuntrande ord, lite praktisk hjälp med sånt du vet behövs, en delning av något relevant på Facebook eller ett bra samtal med en granne. Du kan genom detta bli en viktig lagspelare i valet, genom det lilla.

Vi ser redan nu att detta kan bli en valrörelse som är elak och hård. Vad är då botemedlet? Jo, gå inte på medias artiklar om KD eller de andra partierna rakt av!
Fundera på vem avsändaren är och vilket intresse de har av bilden som sätts av partiet eller personen. Rubriksättning kan vara en lömsk sak och läser man inte resten av artikeln så kan det bli väldigt fel.

Jag försöker berätta om det som driver mig, vilka frågor som jag arbetar för och varför. I debatter försöker jag hålla mig till sakliga argument och tar de slut får jag läsa på eller på annat sätt ta reda på mer. Men det är inte alltid jag lyckas vara saklig. Jag är ofullkomlig, precis som alla andra. Påminn mig gärna om du tycker att jag är på fel spår!

Mitt hjärta är fyllt av många olika politiska frågor, som alla kan sammanfattas med ett enda ord: Livskvalitet.

Livskvalitet – för oss som bor på landsbygden och vill få vardagen att gå ihop.
Livskvalitet – för den med funktionsnedsättning att leva ett så gott liv som möjligt.
Livskvalitet – för den äldre att välja den hjälp som känns tryggast och man mår bäst av.
Livskvalitet – för våra ungdomar att ha möjlighet att utöva sina fritidsintressen oavsett om man är sportig, musikalisk eller har något annat intresse.
Livskvalitet – för lantbrukaren att kunna bruka sin mark och vårda sin skog.
Livskvalitet – att kunna lita på att Östersjön, vårt hav, inte ska må ännu sämre.
Livskvalitet – att som familj själva få bestämma över föräldradagar och barnomsorg.
Livskvalitet – att kunna lita på att samhället skyddar mig, inte förövaren, om jag blir utsatt för ett brott.

Jag önskar dig, vem du än är och vad du än tycker, ett fint 2022.

 

Lämna kommentar Dela inlägget: