Presentation

  • Det pratas alldeles för lite i den svenska politiken om familjens betydelse. Oavsett hur en familj ser ut, så handlar det ofta om de allra viktigaste relationerna. För att barn ska växa upp till trygga och ansvarstagande individer krävs en trygg och stödjande omgivning. Det är i de nära relationerna vi utvecklas och hjälper andra att utvecklas.

Jag är en gotländsk bondtös, utbildad till teknologie magister i datateknik och verksam som verksamhetsutvecklare inom digitalisering vid Region Gotland, vid sidan av mina politiska uppdrag för Kristdemokraterna.

Politiken har jag i generna. Både min far och farfar har varit politiskt aktiva, dock i ett annat parti. Farfarsfar var visst kommunstyrelseordförande, har jag hört, i den lilla, lilla kommunen Hejdeby för länge, länge sedan. Förutom barn- och familjepolitiken tycker jag att landsbygds- och miljöfrågor är viktiga. Jag är övertygad om att vi måste arbeta aktivt med att förbättra förutsättningarna för att bo och driva företag på landsbygden för att Sverige ska fungera. Inte bara för att landsbygden ska fungera, utan för att hela Sverige ska fungera.

Jag är distriktsordförande för Kristdemokraterna på Gotland sedan våren 2015. Det är en utmaning, men samtidigt väldigt roligt och givande. I valet 2018 gjorde Kristdemokraterna på Gotland sitt återtåg i den gotländska politiken, som vi varit borta från i 8 år. Med våra två mandat landade vi rakt i ett Alliansstyre, där jag är gruppledare för KD och ledamot i socialnämnden.

Jag ❤️ politik