Nu kommer elstödet till Gotlands hushåll

I en tid när många människor bär tunga bördor är det dags för regeringen att lindra och stötta. Nu kommer elstödet till hushåll i elområde 3 och 4, vilket innefattar oss här på Gotland.

Vi gör det för att hjälpa människor som fryser i vinter. Vi gör det för att Gotlands barnfamiljer ska klara sin försörjning i tuffa tider. Vi gör det för pensionärer och ensamstående. Vi gör det för svensk ekonomi – för att säkra jobben i alla led.
Regeringen har tagit över ett energisystem som monterats ned under åtta år av socialdemokratiskt styre. Nedmonteringen har lett till dramatiskt ökade kostnader för de allra flesta.

Självklart vill vi inte att det krisläge hushållen har drabbats av, någonsin skall upprepas! Därför arbetar vi hårt för att säkra tillgången på el just nu och inför kommande vintrar. Alla goda krafter kommer behöva nyttjas – sol, vind, vatten och modern kärnkraft.

Arbetet med att bygga upp elsystemet igen kommer kräva stora investeringar och det kommer ta tid. Det måste göras och Kristdemokraterna i regeringsställning, ser till att arbetet blir gjort.

Även om det av olika anledningar dröjt längre än önskat med processen kring utbetalningarna, är jag glad och stolt över det mitt parti gjort för att ro det här i hamn.

Nu är elstödet här – och mer hjälp är på väg.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Undrar hur S+M ska hantera det

Idag sammanträdde socialnämnden igen. Det ärende som S-ordföranden försökte lyfta in vid förra sammanträdet, utan att det fanns vare sig beslutspunkt eller något förberett beslutsunderlag, togs idag upp under mer ordnade former. Det handlade om att Socialdemokraterna, med samarbetspartnern Moderaternas goda minne, ville avbryta upphandlingen av det särskilda boendet för äldre på Terra Nova i Visby. Det finns helt klart en problematisk historik kring boendet, och det är många argument som kan läggas i vågskålarna för och emot i frågan om att fortsätta upphandlingen eller låta det övergå till Region Gotlands drift.

Jag själv har inte beslutsrätt, men begärde en protokollsanteckning till stöd för Centerpartiets yrkande, som innebar att upphandlingen ska fortgå med vissa medskick.

De förslag som lades i yrkandet är framåtsyftande, snarare än ideologiska, och kan bidra till förbättrad kvalitet i stort för särskilda boenden på hela Gotland, oavsett om verksamheter drivs i egenregi eller privat regi.

I den här frågan blev det oerhört tydligt att Moderaterna har att rätta sig efter Socialdemokraternas linje i socialnämnden. De utläggningar och argument som S-ordföranden lyfte för sitt förslag måste rimligtvis ha skurit i borgerliga hjärtan i majoriteten. Votering begärdes, där S, M, V och MP röstade för S-förslaget (9 röster). C och SD röstade emot (4 röster), och jag begärde som sagt en protokollsanteckning. Hade M röstat emot att avbryta upphandlingen så hade den linjen vunnit.

Vi är bara inne på den andra av totalt 48 månader under mandatperioden. Det blir intressant att se hur Moderaterna agerar i socialnämnden framöver, i frågor där S och M:s politik går på tvärs. Till exempel gällande den motion som vi i Kristdemokraterna lagt gällande valfrihet för särskilt boende, en fråga som Moderaterna precis som vi hade som vallöfte för mindre än ett halvår sedan och som finns med i S+M-majoritetens avsiktsförklaring.

Under sammanträdet avhandlades också bland annat verksamhetsberättelsen för 2022, investeringsplan för de kommande 10 åren och uppföljning av barns delaktighet i beslut och insatser som rör dem.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Nå’n ordning får det va’!

Idag höll socialnämnden sitt första sammanträde för mandatperioden. Dagordningen utgjordes främst av formella ärenden med val till utskott och samrådsgrupper samt olika form av information från förvaltningen. Jag själv valdes som ordinarie representant i samrådsgruppen gällande funktionshinderfrågor för socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Men den nya socialdemokratiska ordföranden för nämnden satte också ribban genom att föra in ett extra ärende för beslut, med uppdrag till förvaltningen, helt utan att det förberetts och utan att övriga ledamöter och ersättare i förväg fått information om ärendet. Efter att vi i oppositionen protesterat mot att ett ärende läggs fram på det här sättet vid sittande möte, backade ordföranden och valde att istället ta med uppdraget till ordförandeberedningen, som tidigare varit brukligt. Det blir tydligt att vi i oppositionen under den här mandatperioden behöver slå vakt om att det går rätt till när beslut fattas i nämnden.

Det är lite ovant att numer sitta som ersättare i nämnden, men det är fortsatt intressant och jag är säker på att jag ändå kommer att kunna bidra på olika sätt.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Kristdemokraterna bildar ett landsbygdsförbund

Häromdagen presenterades Kristdemokratiska Bondeförbundet (KDB), vilket inte undgick den centerpartistiske ledarskribenten i Gotlands Tidningar. Det är bra. Vi vill att vår politik ska synas och spridas. Och jag vill såklart att även du som läser min blogg ska få ta del av den.

C-skribenten tycker att lanseringen är tunn, och verkar då helt ha missat att Kristdemokraterna i början av april i år presenterade sitt landsbygdspolitiska handlingsprogram. I det programmet har vi samlat den politik som vi sedan länge driver och de frågor som tillkommit de senaste åren. Alla har de bäring på landsbygd och glesbygd. Där samsas frågor om lantbruk, skogsbruk, viltvård och kustnära fiske med frågor som rör trygghet, infrastruktur, sjukvård, strandskydd och mycket mer.

Där nämns också reduktionsplikten för drivmedel. Den reduktionsplikt som i tanken var god – ersätt successivt fossilt bränsle med biodrivmedel – men som landade så fel när vi kan konstatera att brist på biodrivmedel gör att vi i Sverige tvingas importera dyra biodrivmedel från avlägsna kontinenter för att upprätthålla en nivå på över 30% iblandning. Vad gör det för nytta för klimatet att frakta drivmedlet till Sverige istället för att nyttja det i närområdet? Klimatet känner inte av några nationsgränser. Kristdemokraterna insåg misstaget och vad det innebar i form av kraftigt ökade drivmedelspriser. Vi driver nu frågan om att sänka reduktionsplikten till samma nivå som genomsnittet för övriga EU, så att vi tillsammans kan gå vidare i den fortsatta utvecklingen. Det skulle innebära en sänkning av dieselpriset på 3-4 kronor/liter. Tillsammans med våra förslag om sänkt skatt ger det landsbygdens människor och näringar en chans att klara vardagen. Något som MP, S och C motsätter sig.

Kristdemokraterna har i grunden många medlemmar och sympatisörer med hjärta för landsbygdernas utmaningar, och vi har de senaste åren sett en tillströmning av människor som brinner för just de här frågorna. Därför är det naturligt att, parallellt med andra fristående förbund inom partiet, t.ex. ungdomsförbund, studentförbund, kvinnoförbund och seniorförbund, bilda ett förbund med uppgift att fortsätta utveckla och driva landsbygds- och lantbruksfrågor. Det Kristdemokratiska Bondeförbundet.

Den enkla uppmaningen till c-skribenten och dig som läsare är: Ta del av vårt landsbygdspolitiska program, så märker du att Kristdemokraterna har en politik för landsbygdernas människor och näringar att lita på och lägga sin röst på.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Svensk i utlandet? Nu kan du rösta!

Sedan slutet av juli kan du som har rösträtt men befinner dig i utlandet brevrösta i det svenska riksdagsvalet. Och du kan rösta på mig om du vill.

Jag finns med på Kristdemokraternas “utlandslista”, på plats 36. Har du inte tillgång till den namnvalsedeln går det bra att använda en partivalsedel (där det bara är förtryckt “Kristdemokraterna”), och skriva mitt eller någon annans namn, eller använda en helt blank valsedel och skriva partinamnet och namnet på den du vill personrösta på.
Utlandslistan går förresten utmärkt att använda även om du bor i och röstar från Sverige. Så oavsett var i världen du bor kan du rösta på mig.

Jag finns förstås också med på riksdagsvalsedeln för Gotland, där jag är toppnamnet efter vår partiledare Ebba Busch.

Stort tack i förväg för din röst på en ny regering med starkt kristdemokratiskt inslag.

Mer information om valet finns på
https://www.val.se/val-2022/val-2022.html

Lämna kommentar Dela inlägget:

Rösta KD, kryssa Sara! Här ska inga vildsvin vara

Jag var på en tur i skogen igår, för att se om nederbörden i slutet av juli fått någon sopp, riska eller kremla att våga sig upp. Ingen svamplycka idag, men jag fick ändå en trevlig och fridfull stund i skogen.

Dagen innan var jag med familjen på hemresa genom Närkes och Sörmlands skogar. Vi tog ett stopp för att plocka blåbär och jag kunde inte låta bli att gå in i de tätare delarna av granskogen för att spana efter kantareller. Snart såg jag tydliga spår av vildsvin, de hade förmodligen hunnit före till svamparna, och jag slog på poddspelaren på hög volym för att undvika att överraska något svin med ungar.

Jag vill varken möta vildsvin i skogen eller vara med om att jord- och skogsbrukare får sina odlingar och skogar förstörda. Vildsvin hör inte hemma på Gotland, och vi behöver se till att de aldrig någonsin ska kunna föras hit.
Jag kommer att lyfta det som en av mina frågor i riksdagen, om du ger mig ditt förtroende i valet om en dryg månad.

Sverige behöver en ny, borgerlig regering, och ett parti i den regeringen som tar landsbygdens utmaningar på allvar. Det partiet är Kristdemokraterna.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Kristdemokraterna står upp för svensk polis

Läget i Sverige är allvarligt. Omkring fyrahundra poliser skadades under påskhelgens våldsamma kravaller. Rikspolischef Anders Thornberg sa rakt ut vad det handlade om: ”Man försökte döda poliser.”

Kristdemokraterna står bakom svensk polis, som just nu behöver samhällets fulla stöd. I de drabbade områdena kan det inte vara minsta motståndets lag som råder, utan Sveriges rikes lag.

Polisen är de som står mellan den laglydiga allmänheten och det laglösa våldet. I ett läge där stora grupper utmanar den rättsordningen med omfattande organiserat våld, måste statens svar vara kraftfullt. Alternativet är att våldsmonopolet backar, att polisen tvingas böja sig för kriminella. Vanliga hederliga medborgare förväntar sig att polisen är starkare än våldsverkarna. Att polisen tvingas retirera skickar oroväckande signaler till andra brottsoffer, unga som lider under ett hedersförtryck eller butiksägaren som drabbas av inbrott.

Mer kraftfulla förebyggande insatser kan hjälpa de goda krafterna i landets utsatta områden. Ett effektivt sätt att stödja föräldrar och barn är föräldrastödsprogram, som vi kristdemokrater drev igenom i höstens budget. Men vi behöver också ha en diskussion om vad polisen hade behövt för verktyg mellan dialog, pepparspray och batong och dödligt våld – att skjuta skarp verkanseld. Vi vill ha fler icke dödliga alternativ – vattenkanoner och gummikulor. Det är förslag som Kristdemokraterna drivit under lång tid.

Därtill vill Kristdemokraterna införa straffet missfirmelse mot tjänsteman för att poliser inte ska behöva motta hot och okvädesord när de är ute i tjänst.

Polisen har en skyldighet att skydda oss och rätt att skydda sig själv. Vi ska vara stolta över de kvinnor och män som axlar detta uppdrag. Det får inte råda några tvivel om att politiken backar upp polisen, så att polisen aldrig behöver backa från skyddet av vår demokrati. Det är rena turen att ingen miste livet i kravallerna – men som många poliser redogjort för var det påfallande nära för flera inom kåren.

Kristdemokraterna står upp för svensk polis och vill förstärka deras möjligheter att agera mot brottsligheten.

Ebba Busch (KD), partiledare
Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson
Sara Lidqvist (KD), gotländsk riksdagskandidat

Lämna kommentar Dela inlägget:

LSS – ett viktigt samtalsämne

Äntligen är LSS ett samtalsämne i media och bland allmänheten! Men av helt fel anledning.

I januari 2019 påbörjade jag mitt politiska uppdrag i socialnämnden på Gotland. Sedan dess har jag stridit för att LSS-frågor i allmänhet, och frågan om bristen på bostad med särskild service i synnerhet, ska komma upp på den politiska agendan.

Historiken är två tidigare mandatperioder med rödgrönt styre på Gotland, där man inte haft framförhållning och varken planerat det som behöver byggas eller skjutit till de pengar som behövs för de olika LSS-verksamheterna. Nu står vi här med både platsbrist, underskott och vitesförelägganden. Trots att vi i Alliansen utökat pengarna till LSS. Det som nu lyfts i media är ett resultat av tidigare mandatperioders förda politik.

Jag kommer att fortsätta jobba för att LSS åter ska bli vad det var tänkt att vara och bidra till att hitta lösningar för att varenda en som är i behov av stöd ska få det på ett sätt som passar just den personen.

Samtalen kring LSS ska i framtiden handla om goda exempel, inte om brister.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men jag är stolt över att vi äntligen med gott samvete kan säga att det jobbas aktivt med LSS på ett politiskt plan och att det går framåt tack vare Kristdemokraterna. Både på Gotland och i hela riket. Jag kommer att fortsätta slåss för LSS-frågorna på Gotland mandatperioden ut, och hoppas att efter valet i september få göra detsamma i riksdagen.

Det är upp till de gotländska väljarna att ge mig sitt mandat.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Är det värdigt en riksdagsledamot att fultolka?

En av Gotlands riksdagsledamöter påstår att hen djupandats i ett dygn grundat på påståendet om att Ebba sagt att polisen skulle ha skjutit in i folkmassor under påskkravallerna? Till synes helt utan omdöme kring hur en förtroendevald sprider osanningar och hetsar. Hen verkar inte alls se problemet med att ta frågor ur sitt sammanhang och med flit misstolka?

Det Ebba gjorde i Ekots lördagsintervju var att ställa frågor kring polisens agerande och deras brist på verktyg att använda i situationer som denna, de verktyg som bör finns mellan pepparspray och verkanseld. En brist som är baserad på att den S-styrda regeringen inte sett allvaret kring t.ex. situationer där en organiserad mobb tar över det våldsmonopol som polisen har. Där det är polisen som tvingas kapitulera istället för de som skadar och försöker döda polis och vårdpersonal. Ett våldsmonopol som, precis som i alla civiliserade samhällen, är grunden för vår rättsordning. Ebba påpekar väldigt tydligt att hennes förtroende för polisen som helhet har stärkts ytterligare i samband med påskkravallerna, men att man måste våga ifrågasätta dess ledning och det politiska stöd som saknas. Att ställa frågor kring vad som hände och kring polisens nuvarande och framtida möjligheter att hantera situationer som dessa är inte att uppmana polisen till att eskalera en våldsspiral.

Personen i fråga borde kanske ha ägnat det där dygnet åt att faktiskt lyssna på hela den del av lördagsintervjun som handlar om detta. Och om hen redan gjort det, lyssnat igen tills hen förstått att det hen påstår inte stämmer.

Riklsdagsledamoten fultolkar, medvetet eller omedvetet, och låter sina följare fortsätta hetsen och hatet i kommentarsfältet. Jag har förståelse för att man inte gillar andra partiers partiledare, men man borde väl ändå kunna kräva att bete dig som en vuxen människa!
Lämna kommentar Dela inlägget:

Är ni redo? Vi är redo!

Nyligen, samma dag som vi var många landsbygdsengagerade på Gotland som deltog i 92 möjligheter, publicerades två intressanta ledartexter i de gotländska tidningarna.

Den ena skribenten konstaterade att Kristdemokraterna når framgångar genom att låta staten och politiken ta ett steg tillbaka och istället öka människors frihet. Precis så bör det fungera.

Den andra skribenten tycker inte om pratet om att Centern sviker. Själv har jag aldrig sagt att Centerpartiet svikit Sveriges landsbygd. Däremot har jag hört många gotlänningar uttrycka sig just så eller på liknade sätt de senaste åren, och jag förstår deras argument. Samma ledarskribent  tycker att fler partier ska ta ansvar för landsbygdernas väl och ve. Jag håller med, och vet att så redan sker. Inte minst av många företrädare inom mitt eget parti. Till exempel genom Kristdemokraternas Magnus Oscarsson som årligen sedan 2015 anordnar Mjölkens dag i riksdagen tillsammans med LRF och kämpar för såväl svensk livsmedelsproduktion som rimliga förutsättningar för Sveriges lantbrukare. Och genom Kjell-Arne Ottosson som jobbar både för en vettig skogspolitik och ett bra svenskt  förhållningssätt i jakt- och viltvårdsfrågor. Genom Magnus Jacobsson som sett till att Kristdemokraterna i sitt budgetförslag satsar mer än något annat parti på upprustning av det svenska vägnätet, inklusive de enskilda vägarna. Genom vår partiledare Ebba Busch och vår partisekreterare Peter Kullgren som dragit många lansar för sänkta drivmedelspriser när både familjer och företagare går på knäna och S-regeringen försöker lösa det med valfläskpengar som innebär att vi svenskar lagom till valet får bidrag från staten för att kunna betala vår skatt.

Själv tänker jag, när jag kommer in i riksdagen i höst, driva många landsbygdsfrågor ur ett borgerligt gotländskt perspektiv. Jag är övertygad om att Gotland behöver just en kristdemokrat i riksdagen.

Kristdemokraternas förslag för landsbygderna är många och seriösa och de kommer definitivt att gälla även efter den 11 september i år. Men det är först då, efter valet, som Kristdemokraterna på riktigt kan göra skillnad för Sveriges landsbygder när vi är med och bildar en ny regering. En regering som består av tryggt borgerliga partier.

Vi kristdemokrater är redo. Jag hoppas innerligt att gotlänningarna också är det.

 

Lämna kommentar Dela inlägget: