Kristdemokraterna står upp för svensk polis

Läget i Sverige är allvarligt. Omkring fyrahundra poliser skadades under påskhelgens våldsamma kravaller. Rikspolischef Anders Thornberg sa rakt ut vad det handlade om: ”Man försökte döda poliser.”

Kristdemokraterna står bakom svensk polis, som just nu behöver samhällets fulla stöd. I de drabbade områdena kan det inte vara minsta motståndets lag som råder, utan Sveriges rikes lag.

Polisen är de som står mellan den laglydiga allmänheten och det laglösa våldet. I ett läge där stora grupper utmanar den rättsordningen med omfattande organiserat våld, måste statens svar vara kraftfullt. Alternativet är att våldsmonopolet backar, att polisen tvingas böja sig för kriminella. Vanliga hederliga medborgare förväntar sig att polisen är starkare än våldsverkarna. Att polisen tvingas retirera skickar oroväckande signaler till andra brottsoffer, unga som lider under ett hedersförtryck eller butiksägaren som drabbas av inbrott.

Mer kraftfulla förebyggande insatser kan hjälpa de goda krafterna i landets utsatta områden. Ett effektivt sätt att stödja föräldrar och barn är föräldrastödsprogram, som vi kristdemokrater drev igenom i höstens budget. Men vi behöver också ha en diskussion om vad polisen hade behövt för verktyg mellan dialog, pepparspray och batong och dödligt våld – att skjuta skarp verkanseld. Vi vill ha fler icke dödliga alternativ – vattenkanoner och gummikulor. Det är förslag som Kristdemokraterna drivit under lång tid.

Därtill vill Kristdemokraterna införa straffet missfirmelse mot tjänsteman för att poliser inte ska behöva motta hot och okvädesord när de är ute i tjänst.

Polisen har en skyldighet att skydda oss och rätt att skydda sig själv. Vi ska vara stolta över de kvinnor och män som axlar detta uppdrag. Det får inte råda några tvivel om att politiken backar upp polisen, så att polisen aldrig behöver backa från skyddet av vår demokrati. Det är rena turen att ingen miste livet i kravallerna – men som många poliser redogjort för var det påfallande nära för flera inom kåren.

Kristdemokraterna står upp för svensk polis och vill förstärka deras möjligheter att agera mot brottsligheten.

Ebba Busch (KD), partiledare
Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson
Sara Lidqvist (KD), gotländsk riksdagskandidat

Lämna kommentar Dela inlägget:

LSS – ett viktigt samtalsämne

Äntligen är LSS ett samtalsämne i media och bland allmänheten! Men av helt fel anledning.

I januari 2019 påbörjade jag mitt politiska uppdrag i socialnämnden på Gotland. Sedan dess har jag stridit för att LSS-frågor i allmänhet, och frågan om bristen på bostad med särskild service i synnerhet, ska komma upp på den politiska agendan.

Historiken är två tidigare mandatperioder med rödgrönt styre på Gotland, där man inte haft framförhållning och varken planerat det som behöver byggas eller skjutit till de pengar som behövs för de olika LSS-verksamheterna. Nu står vi här med både platsbrist, underskott och vitesförelägganden. Trots att vi i Alliansen utökat pengarna till LSS. Det som nu lyfts i media är ett resultat av tidigare mandatperioders förda politik.

Jag kommer att fortsätta jobba för att LSS åter ska bli vad det var tänkt att vara och bidra till att hitta lösningar för att varenda en som är i behov av stöd ska få det på ett sätt som passar just den personen.

Samtalen kring LSS ska i framtiden handla om goda exempel, inte om brister.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men jag är stolt över att vi äntligen med gott samvete kan säga att det jobbas aktivt med LSS på ett politiskt plan och att det går framåt tack vare Kristdemokraterna. Både på Gotland och i hela riket. Jag kommer att fortsätta slåss för LSS-frågorna på Gotland mandatperioden ut, och hoppas att efter valet i september få göra detsamma i riksdagen.

Det är upp till de gotländska väljarna att ge mig sitt mandat.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Är det värdigt en riksdagsledamot att fultolka?

En av Gotlands riksdagsledamöter påstår att hen djupandats i ett dygn grundat på påståendet om att Ebba sagt att polisen skulle ha skjutit in i folkmassor under påskkravallerna? Till synes helt utan omdöme kring hur en förtroendevald sprider osanningar och hetsar. Hen verkar inte alls se problemet med att ta frågor ur sitt sammanhang och med flit misstolka?

Det Ebba gjorde i Ekots lördagsintervju var att ställa frågor kring polisens agerande och deras brist på verktyg att använda i situationer som denna, de verktyg som bör finns mellan pepparspray och verkanseld. En brist som är baserad på att den S-styrda regeringen inte sett allvaret kring t.ex. situationer där en organiserad mobb tar över det våldsmonopol som polisen har. Där det är polisen som tvingas kapitulera istället för de som skadar och försöker döda polis och vårdpersonal. Ett våldsmonopol som, precis som i alla civiliserade samhällen, är grunden för vår rättsordning. Ebba påpekar väldigt tydligt att hennes förtroende för polisen som helhet har stärkts ytterligare i samband med påskkravallerna, men att man måste våga ifrågasätta dess ledning och det politiska stöd som saknas. Att ställa frågor kring vad som hände och kring polisens nuvarande och framtida möjligheter att hantera situationer som dessa är inte att uppmana polisen till att eskalera en våldsspiral.

Personen i fråga borde kanske ha ägnat det där dygnet åt att faktiskt lyssna på hela den del av lördagsintervjun som handlar om detta. Och om hen redan gjort det, lyssnat igen tills hen förstått att det hen påstår inte stämmer.

Riklsdagsledamoten fultolkar, medvetet eller omedvetet, och låter sina följare fortsätta hetsen och hatet i kommentarsfältet. Jag har förståelse för att man inte gillar andra partiers partiledare, men man borde väl ändå kunna kräva att bete dig som en vuxen människa!
Lämna kommentar Dela inlägget:

Är ni redo? Vi är redo!

Nyligen, samma dag som vi var många landsbygdsengagerade på Gotland som deltog i 92 möjligheter, publicerades två intressanta ledartexter i de gotländska tidningarna.

Den ena skribenten konstaterade att Kristdemokraterna når framgångar genom att låta staten och politiken ta ett steg tillbaka och istället öka människors frihet. Precis så bör det fungera.

Den andra skribenten tycker inte om pratet om att Centern sviker. Själv har jag aldrig sagt att Centerpartiet svikit Sveriges landsbygd. Däremot har jag hört många gotlänningar uttrycka sig just så eller på liknade sätt de senaste åren, och jag förstår deras argument. Samma ledarskribent  tycker att fler partier ska ta ansvar för landsbygdernas väl och ve. Jag håller med, och vet att så redan sker. Inte minst av många företrädare inom mitt eget parti. Till exempel genom Kristdemokraternas Magnus Oscarsson som årligen sedan 2015 anordnar Mjölkens dag i riksdagen tillsammans med LRF och kämpar för såväl svensk livsmedelsproduktion som rimliga förutsättningar för Sveriges lantbrukare. Och genom Kjell-Arne Ottosson som jobbar både för en vettig skogspolitik och ett bra svenskt  förhållningssätt i jakt- och viltvårdsfrågor. Genom Magnus Jacobsson som sett till att Kristdemokraterna i sitt budgetförslag satsar mer än något annat parti på upprustning av det svenska vägnätet, inklusive de enskilda vägarna. Genom vår partiledare Ebba Busch och vår partisekreterare Peter Kullgren som dragit många lansar för sänkta drivmedelspriser när både familjer och företagare går på knäna och S-regeringen försöker lösa det med valfläskpengar som innebär att vi svenskar lagom till valet får bidrag från staten för att kunna betala vår skatt.

Själv tänker jag, när jag kommer in i riksdagen i höst, driva många landsbygdsfrågor ur ett borgerligt gotländskt perspektiv. Jag är övertygad om att Gotland behöver just en kristdemokrat i riksdagen.

Kristdemokraternas förslag för landsbygderna är många och seriösa och de kommer definitivt att gälla även efter den 11 september i år. Men det är först då, efter valet, som Kristdemokraterna på riktigt kan göra skillnad för Sveriges landsbygder när vi är med och bildar en ny regering. En regering som består av tryggt borgerliga partier.

Vi kristdemokrater är redo. Jag hoppas innerligt att gotlänningarna också är det.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Rapport från årets första socialnämnd

Idag höll socialnämnden på Gotland sitt första sammanträde för året. Stort fokus låg på de olika ärenden som handlade om äldreomsorgen och dess särskilda boenden.

Det första gällde Terra Nova äldreboende där kvalitetsgranskningar under det senaste året pekat på brister. Nämnden fick en bra information både generellt och specifikt om Terra Nova, och både förvaltningen och nämnden kommer att fortsätta följa hur verksamheten jobbar med förbättringar. Vid nästa sammanträde i mars ska vi ta ställning till om avtalet med den nuvarande utföraren ska förlängas ett år.

Det andra gällde den oro som varit inför, under och efter övergången till annan utförare vid de två särskilda boendena för äldre i Hemse. Där har jag själv varit på besök flera gånger och lyssnat och fört samtal. Nämndpresidiet (M, C, S) höll i mitten av januari ett möte där förvaltning, utförare och fackliga representanter deltog och alla var överens om att de fortsatta dialogerna ska föras mellan arbetsgivare, arbetstagare och fack.

Det tredje gällde beslut om ny upphandling av driften av äldreboendet Sudergården i Burgsvik. Där är Attendo utförare sedan många år och bilden är att det fungerar mycket väl. Nämnden beslutade att gå vidare med förvaltningens förfrågningsunderlag, där upphandling sker under våren, tilldelningsbeslut fattas av nämnden i juni och start för den nya upphandlade perioden, med befintlig eller annan utförare, är planerat till 1 september 2023. Avtalsperioden blir då 4 år med möjlighet till upp till 4 års förlängning. Det har skrivits, bland annat i en S-ledartext i dagens GT där jag fick spela huvudrollen, om att en annan typ av upphandling skulle vara räddningen för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen på Gotland. Jag håller inte med om det. För det första är den typ av upphandling som oppositionen föreslår inte något som är särskilt lätt applicerbart på upphandlingar av omsorg, den funkar bättre i upphandlingar om hårdare saker som byggnader och maskiner. För det andra skulle en annan typ av upphandling innebära att vi medvetet skapar en ojämlik kvalitet vid våra olika särskilda boenden på Gotland. Och så länge vi inte har en valfrihet för de äldre att välja särskilt boende så är det verkligen ingen bra väg. Jag ser istället att vi från Region Gotlands håll ska fortsätta jobba med utveckling av kvalitetskrav så att samma sak även framöver gäller för ALLA särskilda boenden. Hög och jämn kvalitet är vårt mål.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Viktigt att kunna se en bredare bild

I de gotländska medierna, från politiska meningsmotståndare och i sociala medier har tonläget ganska länge nu varit väldigt högt kring vad som ibland kallas “eländet i Hemse”. Det handlar om att två särskilda boenden för äldre (SÄBO) på min hemort på södra Gotland gått över till privat drift under hösten 2021 och att övergången inte varit optimal.

Jag ser det slm mitt ansvar som förtroendevald och ordinarie ledamot i socialnämnden på Gotland att försöka göra mig en så bred bild som möjligt. Därför har jag gjort besök, genomfört samtal, läst diverse saker som skrivs, både neutralt och i frustration. Och lyssnat på de som inte hörs lika högt i debatten, men som ändå har sin uppfattning och behöver få bli lyssnade på.

Idag finns en artikel i Gotlands Allehanda som hjälper till att nyansera bilden för de gotländska läsarna:

Artikel: Det är mycket bättre nu

Jag citerar en del av artikeln från GA:

“Men de röster som höjts ger inte en nyanserad bild av hur verksamheten fungerar menar flera medarbetare som hört av sig till Gotlands Allehanda.

– Det är mycket bättre nu än vad det var tidigare och det finns mycket positivt med att det är privat, säger en medarbetare på Attendo i Hemse.

Som exempel på några positiva förändringar som skett sedan Attendo tog över nämner medarbetaren att det är bättre arbetsvillkor, kortare beslutsvägar och att det anställts mer legitimerad personal.

– Agneta har lyckats anställa legitimerade sjuksköterskor, en legitimerad fysioterapeut och en legitimerad arbetsterapeut.”

Med det sagt: Ansvaret ligger nu i första hand hos utföraren och facket att föra dialog kring hur verksamheterna i Hemse fungerar och hur de kan bli ännu bättre. Parallellt kommer socialförvaltningen och socialnämnden följa utvecklingen utifrån sina roller för kvalitetsuppföljning och som beställare. ALLA vill vi ha välfungerande verksamheter, trygghet och välmående för de äldre på de särskilda boendena (äldreboendena) i Hemse och på hela Gotland.

Lämna kommentar Dela inlägget:

För statistiknördar som jag

SVT/Novus har precis släppt väljarbarometern för januari 2022. KD ökar.

https://www.svt.se/special/valjarbarometern/

SVT/Novus har infört nya sätt att presentera statistiken och det finns en massa spännande att läsa ut av olika grafer. Jag vill slå ett extra slag för att kika på grafen under rubriken “I vilka väljargrupper är partierna överrepresenterade?”. Där blir det tydligt att KD är ett parti med balans mellan kvinnliga och manliga väljare och att vi attraherar väljare på landsbygden mer än väljare i storstäder. Jämför gärna med hur det ser ut för de andra partierna.

Lagom kan tyckas tråkigt, men vill man rösta på ett parti som är balanserat och lagom, men inte drar sig för att reformera där det behövs (t.ex. vad gäller huvudmannaskap för sjukvården) så är det Kristdemokraterna man ska blicka mot.

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Årets sista socialnämnd

Igår höll vi årets sista sammanträde med socialnämnden.

– Nämndens budget för år 2022 fastställdes. Den omfattar drygt 1,5 miljarder kronor. Det är ett stort ansvar och ska täcka en rad olika områden. I investeringsbudgeten, som uppgår till drygt 54 miljoner kronor ingår tillbyggnad av det särskilda boendet Tingsbrogården och bygget av ett nytt boende med särskild service enligt LSS. Efterlängtat!

– Vi antog förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2022. Där ingår bland annat fortsatta utbildningsinsatser och ökad sysselsättningsgrad för medarbetare, utveckling av arbetet mot våld i nära relationer och utredning av möjligheten att skapa ett lågtröskelboende för socialt utsatta personer.

– Förvaltningen fick i uppdrag att under året titta på alternativa upphandlingsformer för vård- och omsorgsinsatser.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Hela Sverige ska fungera

I fredags presenterade Kristdemokraterna i riksdagen sin skuggbudget för år 2022. Det är en budget som tar sikte på att förbättra förutsättningar att leva och verka i hela landet, även utanför de stora städerna. Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa och glesast med poliser. Vägar blir sämre, bensinstationer stängs ner och samhällsservicen försämras. Jobb försvinner när företagare går i pension utan att ha någon att lämna över verksamheten till.

I vår budget föreslår vi stora satsningar på det vi kallar hjärtlandet – på vägunderhåll, stärkt välfärd och stöd till företag på landsbygderna.

Vi utökar budgeten för vägunderhåll med 1,5 miljarder kronor år 2022 och 2 miljarder vardera under åren 2023 och 2024.

Vi fortsätter att ta steg mot en förstatligad sjukvård för en tillgänglig och jämlik vård. Vi satsar också på tryggare kvinno- och förlossningsvård och mellan 1,2-1,6 miljarder kronor per år de kommande tre åren för mer personal i primärvården.

Vi skapar möjligheter för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa och människor med nedsatt arbetsförmåga genom förstärkta nystartsjobb och lönebidragsanställningar.

Vi skapar drivkrafter till jobb genom ett nytt jobbskatteavdrag med tyngdpunkt på de med låga inkomster.

Vi stärker tryggheten med fler poliser, höjda polislöner och utbyggt rättsväsende.

Vi satsar stort på förebyggande insatser genom att stärka skolornas och familjernas viktiga roll i att öka tryggheten och förebygga gängkriminalitet och annan brottslighet. I vår budget inför vi också ett fritidskort för alla barn i årskurs 2 till 9, som ger ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningsliv och kulturskola. Stödet till barn som lever i ekonomisk utsatthet blir extra stort, 2 400 kronor per barn och år.

Vi prioriterar mer pengar till trygghetsboenden, förbättrade villkor för personalen inom äldreomsorgen, digitala stöd samt sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer.

Nu är det hög tid att få upp tempot på reformer, att möta samhällsproblemen och investera för framtiden. Vi kristdemokrater är beredda att ta oss an uppgiften att vända utvecklingen med ständigt dystra rekord vad gäller vård, kriminalitet och arbetslöshet. Hela Sverige ska och kan fungera!

Lämna kommentar Dela inlägget:

Ministerns svar om vildsvin på Gotland

I mitten av augusti ställde den kristdemokratiske riksdagsledamoten Magnus Oscarsson en skriftlig fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Sedan landsbygdsministerposten försvann från regeringen i juli har Baylan bland annat landsbygdsfrågor på sitt bord. Frågan som Magnus ställde gällde oron för framtida närvaro av vildsvin på Gotland och grundar sig i att riksdagen 1987 fastslog att vildsvin ska ses som en del av den svenska faunan. I hela landet. Även på Gotland. Det anser vi kristdemokrater behöver ändras på. Vi vill införa ett undantag för Gotland så att eventuella framtida populationer effektivt ska kunna bekämpas.

När Magnus den 30 augusti fick svar från ministern, så var vi flera som inte kunde tro våra ögon. Ministern börjar med att repetera den fråga som ställts, för att sedan göra en utläggning om hur vildsvin orsakar skador på skog och grödor och är en fara i trafiken. Och därefter om att förenkla jakt på vildsvin och möjligheter för länsstyrelserna att villkora utfodring. Gott så, för de som drabbas av vildsvinens härjningar i övriga landet. Men inget av det han skriver är relevant som svar på frågan.

Ministern förefaller inte ha någon som helst insikt om att Gotland idag inte har vildsvin. Vet han att Naturvårdsverket först lät en fråga om undantag för Gotland från vår landshövding ligga obesvarad i två år för att sedan, i mars i år, lämna svaret att Naturvårdsverket inte anser sig ha mandat att utfärda ett undantag för Gotland. Frågan måste hanteras politiskt. Har Baylan ens förstått frågan och den bakgrundstext som Magnus Oscarsson lämnade in, eller läste han bara rubriken och sköt från höften?

Sverige behöver en ny regering. Sverige behöver sannerligen en riktig landsbygdsminister.

Lämna kommentar Dela inlägget: