Jag hör inte bara de som skriker högst

I min roll som ledamot i socialnämnden på Gotland gör jag ibland besök i verksamheter, bland annat för att få en bild som kompletterar det som presenteras inför nämndsammanträden och skrivs om i tidningar. Det är otroligt nyttigt.

Strax innan jul besökte jag Hemse Äldreboende, som gjorde en verksamhetsövergång till annan utförare under hösten. Jag var på besök där även innan verksamhetsövergången, så det här besöket blev till viss del en uppföljning.

Olika personer kan ha olika upplevelser av en situation, det kan man inte förneka. Därför vill jag tydliggöra att den bild som under lång tid framförts om situationen på Hemse Äldreboende inte är den enda. Min bild är inte densamma som den som spridits i media och på andra sätt, och jag bygger det på många olika delar.

Med detta vill jag säga: jag ser både de som har en negativ och de som har en positiv bild av arbetet och de äldres situation på Hemse äldreboende och andra särskilda boenden på Gotland. Även om ena sidan skriker högre så hör jag er andra också.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *