Hela Sverige ska fungera

I fredags presenterade Kristdemokraterna i riksdagen sin skuggbudget för år 2022. Det är en budget som tar sikte på att förbättra förutsättningar att leva och verka i hela landet, även utanför de stora städerna. Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa och glesast med poliser. Vägar blir sämre, bensinstationer stängs ner och samhällsservicen försämras. Jobb försvinner när företagare går i pension utan att ha någon att lämna över verksamheten till.

I vår budget föreslår vi stora satsningar på det vi kallar hjärtlandet – på vägunderhåll, stärkt välfärd och stöd till företag på landsbygderna.

Vi utökar budgeten för vägunderhåll med 1,5 miljarder kronor år 2022 och 2 miljarder vardera under åren 2023 och 2024.

Vi fortsätter att ta steg mot en förstatligad sjukvård för en tillgänglig och jämlik vård. Vi satsar också på tryggare kvinno- och förlossningsvård och mellan 1,2-1,6 miljarder kronor per år de kommande tre åren för mer personal i primärvården.

Vi skapar möjligheter för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa och människor med nedsatt arbetsförmåga genom förstärkta nystartsjobb och lönebidragsanställningar.

Vi skapar drivkrafter till jobb genom ett nytt jobbskatteavdrag med tyngdpunkt på de med låga inkomster.

Vi stärker tryggheten med fler poliser, höjda polislöner och utbyggt rättsväsende.

Vi satsar stort på förebyggande insatser genom att stärka skolornas och familjernas viktiga roll i att öka tryggheten och förebygga gängkriminalitet och annan brottslighet. I vår budget inför vi också ett fritidskort för alla barn i årskurs 2 till 9, som ger ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningsliv och kulturskola. Stödet till barn som lever i ekonomisk utsatthet blir extra stort, 2 400 kronor per barn och år.

Vi prioriterar mer pengar till trygghetsboenden, förbättrade villkor för personalen inom äldreomsorgen, digitala stöd samt sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer.

Nu är det hög tid att få upp tempot på reformer, att möta samhällsproblemen och investera för framtiden. Vi kristdemokrater är beredda att ta oss an uppgiften att vända utvecklingen med ständigt dystra rekord vad gäller vård, kriminalitet och arbetslöshet. Hela Sverige ska och kan fungera!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *